Zurück zur Kursübersicht

Kurs Pohotová komunikácia pre onkopacientov: Lektion 7 von 7

Na záver

Čo dodať na záver?

  • Buďte odvážni.
  • Buďte kreatívni.
  • Buďte obratní.

Potom

  • dokážete svojho partnera v rozhovore prekvapiť
  • môžete reagovať s úsmevom
  • zvládnete zareagovať aj na nepríjemný výrok

Namiesto toho, aby ste sa zľakli, zostali bez slov, cítili sa trápne, dotknutí či zranení, s trochou cviku sa vám môže podariť odpovedať trefne a pohotovo. A to je najlepší základ pre vyrovnaný rozhovor.

Najmä ak ide o takú citlivú tému, akou je choroba, je dôležité mať naporúdzi vhodné odpovede, aby ste neostali ticho s nepríjemnými pocitmi, ale naopak trefne zareagovali.

Veríme, že vás tieto lekcie inšpirujú, privedú k novým nápadom a pomocou pohotových reakcií vám pomôžu bodovať.

Cieľ je jasný: dobrá, zvládnutá a(v)žitá komunikácia – aj počas, a práve počas života s ochorením.

Posledná úprava: Mag.a Claudia Altmann-Pospischek, november 2018

Bewerten

Ihr Feedback hilft anderen Nutzern die für sie passenden Kurse zu finden.

Würden Sie diesen Online-Kurs empfehlen?

Zur Kursübersicht
Die Kurse sind kein Ersatz für das persönliche Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, sondern ein Beitrag dazu, PatientInnen und Angehörige zu stärken und die Arzt-Patienten-Kommunikation zu erleichtern.