Zurück zur Kursübersicht

Kurs Pohotová komunikácia pre onkopacientov: Lektion 5 von 7

Technika osobnej perspektívy

Táto technika si vyžaduje trochu odvahy, pretože musíte hovoriť o svojich pocitoch. Môže však viesť k tomu, že váš partner v rozhovore prispôsobí svoje správanie a vyjde vám v ústrety.

Odhaľte skryté posolstvo

O niečo ambicióznejšie a odvážnejšie je odhaliť skrytý odkaz, ktorý tvorí základ výpovede:

Touto technikou odhalíte skryté posolstvo, nastolíte ho ako tému a kriticky zhodnotíte.

Cvik robí majstra: Hľadajte príležitosti na tréning

Nechajte sa slovne vyzvať osobou, ktorej dôverujete, a pokúste sa reagovať tromi spôsobmi: raz vecne, raz s humorom a raz s dôrazom. Týmto cvičením získate vedomosti aj skúsenosti a navyše si môžete svoje odpovede prediskutovať v prostredí, v ktorom sa cítite bezpečne. Pohotovosť sa dá tiež trénovať sledovaním rozhovorov pohotových ľudí, a ak máte takú príležitosť, vyhľadávaním príležitostí na komunikáciu s nimi.

Posledná úprava: Mag.a Claudia Altmann-Pospischek, november 2018

Bewerten

Ihr Feedback hilft anderen Nutzern die für sie passenden Kurse zu finden.

Würden Sie diesen Online-Kurs empfehlen?

4.9/5 - (10)
Zur Kursübersicht
Die Kurse sind kein Ersatz für das persönliche Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, sondern ein Beitrag dazu, PatientInnen und Angehörige zu stärken und die Arzt-Patienten-Kommunikation zu erleichtern.