Zurück zur Kursübersicht

Kurs Pohotová komunikácia pre onkopacientov: Lektion 1 von 7

Pohotové reakcie

„Vôbec nevyzeráš choro.“

  • „Veď ani nemám chorú tvár.“
  • „A ty vôbec nevyzeráš, že máš lekárske vzdelanie.“
  • „To, že sa snažím myslieť pozitívne a usmievať sa, ešte neznamená, že prekypujem zdravím, ani že sa mám skvele. Znamená to len toľko, že chcem čo najlepšie zvládnuť svoju situáciu.“

„Vôbec nevyzeráš choro“ – obľúbená veta, s ktorou sa onkopacienti stretávajú opakovane.

A tri možné odpovede – podľa situácie, človeka, s ktorým hovoríme, a tónu konverzácie.

Zakaždým však výstižné – raz vtipné, raz prekvapivé a inokedy zase vecné. Bez ľútosti nad tým, že sme zostali pasívni či bez slov – naopak s dobrým pocitom, že sme dokázali aktívne a presvedčivo zareagovať.

Všetky tieto odpovede možno priradiť k piatim základným technikám. Viac sa dozviete z vysvetlení a príkladov v nasledujúcich lekciách.

Aj keď majú niektorí ľudia vrodenú schopnosť reagovať spontánne pohotovo a duchaplne, ide aj o umenie, ktorého základné pravidlá sa môžete naučiť aj vy.

Zapamätajte si tri zlaté pravidlá pre pohotové reakcie:

Tri zlaté pravidlá pre pohotové reakcie

Odvaha

Občas smiete byť aj trochu bezočiví a nekonformní, nemusíte chcieť každému a vždy vyhovieť, to vám dodá sebavedomie. Pokojne buďte odvážni a postavte sa sami za seba.

Schopnosť argumentovať

Vyjadrite svoje argumenty. Ak dokážete aj v ťažkých situáciách pokojne obhájiť svoj názor, okolie vás bude viac rešpektovať.

Humor

Zachovajte si zmysel pre humor. Namiesto toho, aby ste brali tú či onú poznámku príliš osobne, zasmejte sa – občas aj na sebe. Neznamená to tlačiť sa umelo do veselosti. Skôr trénovať schopnosť poodstúpiť – hoci len na chvíľku – z ťaživej situácie a odľahčiť ju humorom.

Cvik robí majstra

Tak ako všetko, aj pohotové reakcie si vyžadujú cvik. Ak budete pravidelne trénovať zvládanie takýchto mentálnych a verbálnych (slovných) výziev, budú vaše vyjadrovacie schopnosti rýchlo rásť. V každej lekcii nájdete popri informáciách k jednej zo základných techník aj tipy a triky na trénovanie pohotovosti.

Posledná úprava: Mag.a Claudia Altmann-Pospischek, november 2018

Bewerten

Ihr Feedback hilft anderen Nutzern die für sie passenden Kurse zu finden.

Würden Sie diesen Online-Kurs empfehlen?

4.9/5 - (10)
Zur Kursübersicht
Die Kurse sind kein Ersatz für das persönliche Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, sondern ein Beitrag dazu, PatientInnen und Angehörige zu stärken und die Arzt-Patienten-Kommunikation zu erleichtern.