Zurück zur Kursübersicht

Kurs Pohotová komunikácia pre onkopacientov: Lektion 2 von 7

Protiotázka

Táto technika vám poskytne dodatočný čas na premýšľanie, pretože druhá strana sa musí venovať vašej otázke, a keďže na protiotázku sa často aj ťažko odpovedá, môže vášho komunikačného partnera pribrzdiť a primäť k zamysleniu.

Kto je trochu zbehlý v rétorike, môže protiotázku zamerať na týchto sedem oblastí:

Kompetentnosť

„Skutočne to dokážeš posúdiť?“

Obsah

„Ako nás tvoja otázka/poznámka posúva ďalej v našom rozhovore?“

Definícia

„Ako definuješ… (napr. človeka, ktorý vyzerá ako pacient)?“

Vysvetlenie

„Prečo práve teraz kladieš túto otázku/hovoríš túto vec?“

Odloženie

“Prosím ťa, môžeme sa tejto otázke/poznámke venovať niekedy inokedy, a teraz sa vrátiť naspäť k tomu, o čom sme hovorili?”

Pochopenie

„Môžeš mi, prosím ťa, vysvetliť zmysel tvojej otázky/poznámky? Na čo sa ma vlastne pýtaš?“

Humor

„Myslel/a si svoju poznámku ako vtipný komentár, na ktorom sa teraz máme všetci zasmiať?“

Cvik robí majstra: Pripravte sa

Pripraviť sa na rozhovor má zmysel – premýšľajte nad tým, ako môžete čo najlepšie odpovedať na tie-ktoré otázky. Určité otázky sa totiž u onkopacientov pravidelne opakujú.

Posledná úprava: Mag.a Claudia Altmann-Pospischek, november 2018

Bewerten

Ihr Feedback hilft anderen Nutzern die für sie passenden Kurse zu finden.

Würden Sie diesen Online-Kurs empfehlen?

Zur Kursübersicht
Die Kurse sind kein Ersatz für das persönliche Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, sondern ein Beitrag dazu, PatientInnen und Angehörige zu stärken und die Arzt-Patienten-Kommunikation zu erleichtern.