Zurück zur Kursübersicht

Kurs Pohotová komunikácia pre onkopacientov: Lektion 3 von 7

Neočakávaný súhlas

Možno je to len nedomyslená otázka či netaktná poznámka bez akéhokoľvek zlého úmyslu, možno človek, s ktorým sa rozprávame, naozaj očakáva, že sa začneme obhajovať. Bez toho, aby sme pripisovali druhej strane akékoľvek pohnútky či úmysly, môžeme sa rozhodnúť nečakane súhlasiť, čím jej dáme šancu zamyslieť sa alebo prehodnotiť povedané, a vyhnúť sa tak nedorozumeniu. Táto technika funguje najlepšie vtedy, keď je človek stotožnený s tým, čo hovorí, má pevný hlas a priamy očný kontakt.

Súhlaste a zároveň vysvetlite svoju situáciu

Po tom, čo si vypočujete tvrdenie druhej strany, môžete vysloviť súhlas s jej tvrdením, a zároveň vyjadriť to, ako situáciu hodnotíte alebo vnímate vy:

Cvik robí majstra: Zabodujte vedomosťami

Rozširujte si svoju slovnú zásobu, aby ste mohli trefne a vtipne odpovedať.

Posledná úprava: Mag.a Claudia Altmann-Pospischek, november 2018

Bewerten

Ihr Feedback hilft anderen Nutzern die für sie passenden Kurse zu finden.

Würden Sie diesen Online-Kurs empfehlen?

4.9/5 - (10)
Zur Kursübersicht
Die Kurse sind kein Ersatz für das persönliche Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, sondern ein Beitrag dazu, PatientInnen und Angehörige zu stärken und die Arzt-Patienten-Kommunikation zu erleichtern.